top of page

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Anna Grzesik Studio-Architektura Wnętrz, przetwarzająca dane osobowe osób, które zasubskrybowały newsletter strony www.annagrzesik.com lub są zainteresowane współpracą bądź usługami projektowymi, co zgłosiły w korespondencji do Anny Grzesik i tym samym przekazały nam swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem konieczne dla skorzystania z usług pracowni Anna Grzesik Studio-Architektura Wnętrz. Pracownia nie uzyskuje danych osobowych z innych źródeł niż dobrowolne zgłoszenia i subskrypcje osób zainteresowanych współpracą, bądź usługami projektowymi.


2. Adres do Pracowni Anna Grzesik Studio-Architektura Wnętrz, celem przesłania korespondencji: Anna Grzesik, ul. Chabrów 10/27, 45-221 Opole; adres e-mailowy: studio@annagrzesik.com


3. Anna Grzesik Studio-Architektura Wnętrz przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia działalności.


4. Pracownia Anna Grzesik Studio-Architektura Wnętrz nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom krajowym lub zagranicznym, ani osobom prywatnym.


5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na subskrypcję newslettera, wyrażona na Formularzu do Subskrypcji lub taka zgoda wynika z konieczności odpowiedzi na zadane pytanie.


6. Dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne ze względu na działalność projektową, dokumentację oraz wynika z obowiązującego prawa (opłaty za projekty, dalsza współpraca, konsultacje).


7. Pracownia Anna Grzesik Studio-Architektura Wnętrz przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres opis inwestycji, adres e-mailowy, numer telefonu, dane finansowe (opłaty za projekty).


8. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza pracownia Anna Grzesik Studio-Architektura Wnętrz ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii), sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach prosimy o e-mail lub list na adres korespondencyjny Pracowni z odpowiednim żądaniem.


9. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie przez danych narusza Państwa prawa prosimy nas o tym powiadomić. Postaramy się rzetelnie zareagować na Państwo uwagi i sugestie. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony na jego miejsce).


10. Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, a Pracownia dołoży starań aby poziom zabezpieczeń wzrastał adekwatnie do ewentualnych zagrożeń. Dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian systemów informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.


 

bottom of page